Prednosti saradnje sa Morphosis trenerom

Konsultacije i praćenje rezultata

Početnom konsultacijom Vaš Morphosis trener otkriva probleme radi postavljanja cilja transformacije. Utvrđuje se dalji tempo i način rada u okviru Morphosis sistema. Klijent se detaljno upoznaje sa Morphosis aplikacijom radi praćenja napretka.

Merenje masti

Merenje masti je prvi naredni korak pri kome kvantitativno merimo problem, što će nam biti osnova za praćenje rezultata na putu do željenog izgleda!

Analiza problema

Analiziranjem Vašeg životnog stila i ukazanih problema, postavljamo kritične pravce za Vašu telesnu transformaciju.

Promena navika

Pomažemo Vam da promenite loše životne navike i da uz dobru organizaciju, pravi trening, ishranu i adekvatan san budete zadovoljni svojim životnim stilom.

Plan ishrane

Personalzovani plan ishrane rezultat je detaljne analize Vaših dnevnih aktivnosti i potreba, koji vodi mršavljenju tj. gubitku telesnih masti i povećanju mišićne mase.

Jedinstveni trening

Trening sa Morphosis trenerom omogućava Vam sigurno i bezbedno ostvarenje ciljeva kada je Vaša telesna transformacija u pitanju.

Vaš trener i ostvarenje željenih rezultata

Pre nego što krenemo sa radom u našem sistemu, sa klijentom obavljamo početnu konsultaciju kako bismo identifikovali problem i odredili način rada. Potencijalni klijenti u toku ovog procesa odgovaraju na određena pitanja u zavisnosti od problema. Merimo kilažu i procenat telesnih masti. Uvodna konsultacija uključuje sve navedene korake, kako bismo što bolje utvrdili uzroke početnog stanja.
Klijent nadalje dobija plan ishrane i plan promena životnih navika sastavljenih na osnovu identifikovanih informacija u toku prve konsultacije.
Napredak pratimo konstantno putem Morphosis aplikacije i periodično u zavistnosti od problema, u proseku na svake 2 nedelje.

Kada je prvi napredak u pitanju, u nekim slučajevima dešava se i nakon nedelju dana, ali po našem iskustvu najčešće nakon 2 nedelje. Rezultati dolaze kasnije i zavise od mnogo faktora i tipa hormonskog disbalansa, nivoa aktivnosti, životnog stila, kao i koliko se pridržavate plana. Klijenti koji se pridržavaju plana obično imaju rezultate u periodu od 6 do 12 nedelja. Period varira  u zavisnosti od toga koliki je stepen poštovanja plana kao i obima problema.

Prijavite se!

Trening sa Morphosis trenerom

Nakon što utvrdimo pristup i način rada, sa klijentom obavljamo testove fleksibilnosti i snage pojedinih mišića. Na osnovu prikupljenih informacija kao i željenog cilja dogovaramo se o sledećim koracima. U odnosu na glavni cilj utvrđujemo i manje ciljeve čijim ostvarivanjem polako dolazimo do glavnog cilja. Trening i plan sastavljaju se na osnovu prikupljenih informacija i Vaših obaveza.

Kako izgleda rad sa trenerom? Promene koje možete očekivati na svom telu su smanjivanje procenta masti u telu, takozvano mršavljenje, povećanje tonusa mišića, što će dati vizuelan izgled zatezanja tela.
Pored fizičkih promena, trening, a i sami rezultati pozitivno utiču na psihu pojedinca, smanjuju stres, poboljšavaju kondiciju pri svakodnevnim zadacima i povećavaju nivo kvalieta života.

Morphosis trener će odrediti vreme potrebno za rešavanje problema i dostizanje željenog stanja, za to ne postoji univezalni odgovor. Naš sistem je potpuno fleksibilan, što nam omogućava da trening prilagođavamo kontinuirano sa napredovanjem i stečenim sposobnostima, kao i kondicijom klijenta. Nadzor nad transformacijom, sporovđenjem plana ishrane i samog treninga, Vaš trener vršiće putem Morphosis aplikacije. Aplikaciju možete kortistiti svakodnevno putem svog mobilnog telefona.

Većina klijenata Morphosis trenera ostaje u sistemu i dugo nakon ostvarenih ciljeva. Morphosis sistem pomaže u održavanju vredno stečenog stanja, kao i postavljanju novih, naprednijih telesnih ciljeva. U periodu treninga u Morphosis sistemu, klijenti gotovo uvek uvide nove mogućnosti kada je sopstevno zdravlje i izgled u pitanju, a sa povećanim samopouzdanjem teže ostvarenju sopstevnog maksimuma i pomeranju dotadašnjih limita.

Prijavite se!

Rezultati rada sa Morphosis trenerima