Vaš trener

SARADNJA sa trenerom

Morphosis trener je glavni saborac u vašoj posvećenosti telesnoj transformaciji, radi postizanja željenih ciljeva.
Saradnja sa trenerom postoji kako biste vođeni adekvatnim savetima i praćenjem postigli željene rezultate i ciljeve. Rad sa trenerom vas usmerava da donesete prave odluke bazirane na profesionalnim informacijama i dovedete svoje telo do maksimalnih rezultata.

VAŠ RAD SA Morphosis trenerOM

VOĐENJE sa Morphosis trenerom

Vaš Morphosis trener otkriva probleme radi postavljanja cilja transformacije. Utvrđuje se tempo i način rada u okviru Morphosis sistema. Klijent se upoznaje sa Morphosis aplikacijom radi praćenja napretka.

Merenje masti i kilograma

Merenje masti i kilograma je prvi naredni korak radi kvantitativng definisanja problema, što će, pored inicijalnih fotografija, biti osnova za praćenje rezultata na putu do željenog izgleda!

Analiza problema

Analiziranjem životnog stila, ukazanih problema i početnog stanja, postavljaju se planovi ishrane i treninga radi postizanja željenih rezultata telesne transformacije i fizičkog izgleda.

Promena navika

Morphosis trener vam pomaže na putu promena životnih navika. Cilj ovakve saradnje je da uz dobru organizaciju, pravi trening, ishranu i adekvatan san, ostvarimo zadovoljstvo klijenta novim životnim stilom.

Plan ishrane

Plan ishrane rezultat je detaljne analize dnevnih aktivnosti i potreba klijenta, koji vodi gubitku telesnih masti i povećanju mišićne mase, radi postizanja željenih rezultata.

Plan treninga

Treninzi sa Morphosis trenerom omogućavju sigurno i bezbedno ostvarenje ciljeva kada je telesna transformacija u pitanju.
.01

Vaš trener i ostvarenje željenih rezultata

Na početku saradnje sa klijentom u Morphosis sistemu u okviru prvog zakazanog termina i treninga, Morphosis trener obavlja uvodnu konsultaciju radi identifikovanja problema i određivanja načina rada. Klijenti u toku ovog procesa odgovaraju na određena pitanja u zavisnosti od problema. Meri se kilaža i procenat telesnih masti. Uvodna konsultacija uključuje navedene korake, kako bismo što bolje utvrdili uzroke početnog stanja. Navedeni proces služi za utvrđivanje plana ishrane i plana promena životnih navika sastavljenih na osnovu identifikovanih informacija. Napredak se prati konstantno putem Morphosis aplikacije i periodično u zavistnosti od problema, u proseku na svake 2 nedelje.
Kada je prvi napredak u pitanju, u nekim slučajevima dešava se i nakon nedelju dana, ali po našem iskustvu najčešće nakon 2 nedelje. Rezultati dolaze kasnije i zavise od mnogo faktora i tipa hormonskog disbalansa, nivoa aktivnosti, životnog stila, kao i koliko se pridržavate plana. Klijenti koji se pridržavaju plana obično imaju rezultate u periodu od 6 do 12 nedelja. Period varira  u zavisnosti od toga koliki je stepen poštovanja plana kao i obima problema.
.02

Trening sa Morphosis trenerom

Treninzi se sprovode prema planu treninga pod nadzorom trenera u izabranom Morphosis objektu. Termini za vežbanje su unapred zakazani i definišu se pri prijavi i ulasku u sistem. Nakon što utvrdimo pristup i način rada, na prvom treningu sa klijentom obavljamo testove fleksibilnosti i snage pojedinih mišića. Na osnovu prikupljenih informacija kao i željenog cilja dogovaramo se o sledećim koracima. U odnosu na glavni cilj utvrđujemo i manje ciljeve čijim ostvarivanjem polako dolazimo do glavnog cilja.

Kako izgleda rad sa trenerom? Vežba se 3 puta nedeljno. Kasnije, ako bude potrebno, uvodi se 4 treninga nedeljno. Telesne promene koje se očekuju su smanjivanje procenta masti u telu (preoblikovanje ili mršavljenje) i povećanje tonusa mišića, što će dati vizuelan izgled zatezanja tela.
Pored fizičkih promena, trening, a i sami rezultati pozitivno utiču na psihu pojedinca, smanjuju stres, poboljšavaju kondiciju pri svakodnevnim zadacima i povećavaju nivo kvalieta života.

Morphosis trener će odrediti vreme potrebno za rešavanje problema i dostizanje željenog stanja. Za svakog klijenta taj proces je individualan i ne postoji univezalni odgovor. Naš sistem omogućava da trening prilagođavamo kontinuirano sa napredovanjem i stečenim sposobnostima, kao i kondicijom klijenta.

Nadzor nad transformacijom, sporovđenjem plana ishrane i samog treninga, Morphosis trener vrši putem Morphosis aplikacije. Aplikacija se kortistiti svakodnevno putem mobilnog telefona.

Većina klijenata Morphosis trenera ostaje u sistemu i dugo nakon ostvarenih ciljeva. Morphosis sistem pomaže u održavanju vredno stečenog stanja, kao i postavljanju novih, naprednijih telesnih ciljeva. U periodu treninga u Morphosis sistemu, klijenti gotovo uvek uvide nove mogućnosti kada je sopstevno zdravlje i izgled u pitanju, a sa povećanim samopouzdanjem teže ostvarenju sopstevnog maksimuma i pomeranju dotadašnjih limita.

Scroll to Top